Leave a comment

E – MUSEUMS vs. E-BOOKS – WHY IS ART “VIRTUALLY” ACCESSABLE BUT LITERATURE IS NOT?

THE RELEASE OF 125,000 PAINTINGS BY THE RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Nederlandse versie volgt, met dank aan GoogleTranslate / Dutch version follows, courtesy of GoogleTranslate.

The Rijksmuseum has recognized a clear distinction between the original works of art of which it is the present “custodian,” and the “Museum” itself.

As reported in Art Daily:

“One of the world’s leading museums, the Rijksmuseum in Amsterdam,  [launched] Rijks Studio, a ground-breaking new online presentation of 125,000 works in its collection…”


The news that the Rijksmuseum has released Rijks Studio online, continues the trend of Museums making good on the mission to make art, virtually, accessible to everyone.

The Museum’s site states:

Rijks Studio invites members of the public to create their own masterpieces by downloading images of artworks or details of artworks in the collection and using them in a creative way. The ultra high-resolution images of works, both famous and less well-known, can be freely downloaded, zoomed in on, shared, added to personal ‘studios’, or manipulated copyright-free. Users can have prints made of entire works of art or details from them. Other suggestions for the use of images include creating material to upholster furniture or wallpaper, or to decorate a car or an iPad cover for example.”

All of this is made available for use without any of the usual barriers one could think of in a blink of an eye as to why this cannot be done. The barriers include copyright, fair use, appropriation, licensing, the institution’s exclusive right to sell prints of its works, and the institution’s exclusive right to license and control the type and quality of the products made from its works.

The Rijksmuseum has recognized a clear distinction between the original works of art of which it is the present “custodian,” and the “Museum” itself. This is an important and significant distinction in the realm increased access to Art.

Check out this video demonstration:

FREE ART FOR ALL

From the Google Art Project, with some 32, 000 high resolution images of important works of art from 146 museums, including the Rijksmuseum,  to  the 125,000 works released by the Rijksmuseum, anyone, anywhere in the world, with access to the internet, can see these works of art in a way not possible even in the museums themselves. Museums have undergone a great transformation. They are now voicing the message that “everyone should have art in their life.”

WHY IS LITERATURE NOT ACCESSIBLE?

The e-book industry continues to have many purposely built- in barriers to access, primarily based on economics. A prior post, “In the Dust,” discussed the fact that museums have gone far beyond e-book publishers. Another post on this blog, “Where Have All the Readers Gone?,” discussed the paucity of literature available from e-book publishers, pointed out the lack of literature titles, and suggested that cost, both of the book and the device, was a significant factor.

EVEN TO CHILDREN

According to TheBookseller, HarperCollins is releasing 50 of its most successful picture books for tablets for the first time.

“Books including Michael Bond’s Paddington Bear and Judith Kerr’s The Tiger Who Came to Tea will now be available on the Kindle Fire, Nook, and through iBooks. Other new releases include books from One Direction and Hello Kitty, and illustrator Oliver Jeffers.Titles on iBooks and Nook will feature read-along audio narration from readers such as Stephen Fry, Jarvis Cocker, and David Walliams. All the titles will be priced at £3.99.”

FREE E-BOOKS FOR ALL

Project Gutenberg offers over 40,000 free ebooks: choose among free epub books, free kindle books, download them or read them online. Project Gutenberg eBooks are downloadable in PDF file format and are compatible with the iPad, Kindle, Nook, Sony Reader, Kobo, and most other reader devices.

Also, Project Gutenberg is now providing free Self Publishing.

DE RELEASE VAN 125.000 schilderijen van het Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum heeft erkend een duidelijk onderscheid tussen de originele kunstwerken waarvan het de huidige “bewaarder”, en het “Museum” zelf.

Zoals gemeld in Art Daily:

“Een van ‘s werelds grootste musea, het Rijksmuseum in Amsterdam, [lanceerde] Rijks Studio, een baanbrekende nieuwe online presentatie van 125.000 werken in de collectie …”

[Youtube http://www.youtube.com/watch?v=A8XBcAKF6ts&w=560&h=315%5D
Het nieuws dat het Rijksmuseum Rijksmuseum Studio online vrijgegeven, blijft de trend van musea maken van goed op de missie om kunst te maken, vrijwel, toegankelijk voor iedereen.

Het Museum van de website luidt als volgt:

“Rijks Studio nodigt leden van het publiek om hun eigen meesterwerken te creëren door het downloaden van afbeeldingen van kunstwerken of details van kunstwerken in de collectie en het gebruik ervan op een creatieve manier. De ultra hoge-resolutie afbeeldingen van de werken, zowel bekende en minder bekende, kan gratis worden gedownload, ingezoomd op, gedeeld, toegevoegd aan de persoonlijke ‘studio’, of gemanipuleerd copyright-vrij. Gebruikers kunnen afdrukken gemaakt van hele kunstwerken of details van hen. Andere suggesties voor het gebruik van afbeeldingen zijn het creëren van materiaal stofferen meubels of behang, of versieren van een auto of een iPad hoes bijvoorbeeld. ”

Dit alles is gemaakt avaialble voor gebruik zonder een van de gebruikelijke barrières kon men van in een knipperen van een oog denken over de vraag waarom dit niet kan worden gedaan. De barrières zijn onder andere auteursrecht, fair use, toe-eigening, licenties, de instelling exclusieve recht om afdrukken van haar werken te verkopen, en de instelling exclusieve recht om licentie en de controle van de soort en de kwaliteit van de producten die uit haar werken.

Het Rijksmuseum heeft erkend een duidelijk onderscheid tussen de originele kunstwerken waarvan het de huidige “bewaarder”, en het “Museum” zelf. Dit is een belangrijk en significant verschil in het gebied betere toegang tot Art.

Bekijk deze video demonstratie:
[Youtube http://www.youtube.com/watch?v=u3dBKPmY_6M&w=560&h=315%5D

GRATIS KUNST VOOR ALLE

Vanaf het Google Art Project, met ongeveer 32, 000 hoge resolutie beelden van belangrijke kunstwerken uit 146 musea, waaronder het Rijksmuseum, om de 125.000 werken vrijgegeven door het Rijksmuseum, wie dan ook, waar ook ter wereld, met toegang tot het internet, kan zie deze kunstwerken op een manier die niet mogelijk, zelfs in de musea zelf. Musea hebben ondergaan een grote transformatie. Ze zijn nu voicing de boodschap dat “iedereen moet kunst in hun leven.”

WAAROM IS LITERATUUR niet toegankelijk?

Het e-book-industrie heeft nog steeds veel doelbewust ingebouwd belemmeringen voor de toegang, in de eerste plaats op basis van de economie. Een voorafgaande bericht: “In the Dust ‘, gesproken over het feit dat musea veel verder gegaan dan e-book uitgevers. Een ander bericht op deze blog, “Waar zijn alle lezers Gone?”, Gesproken over de schaarste van de literatuur die beschikbaar zijn vanaf e-book uitgevers, gewezen op het gebrek aan literatuur titels, en stelde voor dat de kostprijs, beide van het boek en het apparaat, was een belangrijke factor.

ZELFS VOOR KINDEREN

Volgens TheBookseller, wordt HarperCollins vrijgeven 50 van haar meest succesvolle prentenboeken voor tabletten voor de eerste keer.

“Boeken waaronder Michael Bond Paddington Bear en Judith Kerr is The Tiger Who Came to Thee zal nu beschikbaar zijn op de Kindle Fire, Nook, en via iBooks. Andere nieuwe releases zijn boeken van de ene richting en Hello Kitty, en illustrator Oliver Jeffers.Titles op iBooks en Nook zal beschikken over lees-langs audio-vertelling van lezers, zoals Stephen Fry, Jarvis Cocker, en David Walliams. Alle titels zal worden geprijsd op £ 3,99. ”

GRATIS E-boeken voor alle

Project Gutenberg biedt meer dan 40.000 gratis ebooks: kiezen tussen gratis epub boeken, gratis Kindle boeken, ze downloaden of online lezen. Project Gutenberg eBooks zijn te downloaden in PDF-formaat en zijn compatibel met de iPad, Kindle, Nook, Sony Reader, Kobo, en de meeste andere lezer apparaten.

Ook is Project Gutenberg nu het verstrekken van gratis Zelf Publishing.

New! Click the words above to edit and view alternate translations. Dismiss
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: