Leave a comment

E-MUSEUMS – ARTtube – MORE THAN JUST A YOU TUBE FOR ART

New Weekly Post goes up every Wednesday at 8:30PM EST
Nederlandse vertaling volgt.

FIVE DUTCH AND BELGIUM MUSEUMS CREATE THEIR OWN CHANNEL

Through ARTtube, five Dutch and Belgian museums, including the Stedelijk Museum in Amsterdam, the Gemeentemuseum at the Hague in Belgium, M HKA in Antwerp, (the Museum of Contemporary Art Antwerp) De Pont in Tilburg, and Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam have launched an online video Channel to publish original films about art and design. The channel includes interviews with artists and profiles of upcoming exhibitions.

A BREAKTHROUGH FOR FINE ART IN THE NEW MEDIA

The impact is that the ARTtube Channel further launches Art into the 21st century through the skillful use of the New Media. This is a significant advance. Now, we have five museums together, showing their own “original work,” if you will, as content is produced specifically for this channel. Through this channel the museums are not only able to mobilize several hundred tons of museum into your home/computer/ipad/smartphone, but the channel fulfils the museum mission of education, awareness, and accessibility.

The content is original and real. It is active, informative, professionally produced, and skillfully edited. There are no talking heads, distracting voice overs, or fluff. The results for the viewer are sophisticated, elegant, comprehensive, and effortless. There are no “travelogue” techniques. The experts are down to earth. There is no rarefied atmosphere, and no feeling of intimidation. Most importantly, you will actually learn something. Here are some examples.

1. AN ARTIST AT WORK – REINOUD VAN VUGHT

THE Artist works and talks about his work, directly to you. This a sophisticated production technique that makes the connection between you and the artist immediate and real.


For technical reasons, please click here to watch the video.

2. THIS IS NOT MY BEAUTIFUL REMBRANDT
The Curator and Expert Dr. Jeroen Giltaij

3. THE PHOTOGRAPHER ANTON CORBIJN.

On May 5, 2012 Cinema Zuid, the film department of M HKA, organized the Belgian premiere of ‘Inside Out’, a filmed portrait of influential photographer Anton Corbijn. Both director Klaartje Quirijns and Anton Corbijn himself attended this event, with 4 screenings in 2 cinemas. A massive success for Cinema Zuid, because the event was sold out well in advance. Even the Dutch royal family was represented: HRH Prince Constantijn and HRH Princess Laurentien were spotted among the crowd.


For technical reasons, please click here to watch the video.

FINE ART IN THE NEW MEDIA

Except of 4 and 5 below, the videos on ARTtube meet the criteria for Fine Art in the New Media outlined on the Purpose Page of this blog:
1. Fine Art in the New Media should be accessible.
2. Fine Art in the New Media should be interactive.
3. Fine Art in the New Media should be viewer directed. “I want to see what I want to see.”
4. Fine Art in the New Media should be able to be manipulated, which enables the viewer to use their creativity to examine, adapt, and experiment with the art.
5. Fine Art in the New Media should be comparative, enabling the viewer to array pictures from different museums side by side to study technique, execution, and genre.
6. Lastly, Fine Art in the New Media should be able to be viewed as a continuum of man’s effort at visual expression.

MORE: THE ARTIST JCJ VANDERHEYDEN

The artist presents his ideas on “how the artist creates art,” and “where artistic inspiration comes from.” This is a magnificent and incisive presentation. You’ve got to watch this.


For technical reasons, please click here to watch the video.

Even if you are not familiar with these museums or the artists, ARTtube is a significant milestone in the use of the Fine Art in New Media. ARTtube creates Original Content. Original Content rules.

E-MUSEA – ArtTube – MEER DAN ALLEEN EEN YOU TUBE VOOR KUNST

New Weekly bericht omhoog gaat elke woensdag om 8:30 uur EST

VIJF NEDERLANDERS EN BELGIË MUSEA hun eigen CHANNEL

Door middel van ArtTube, vijf Nederlandse en Belgische musea, waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Gemeentemuseum in Den Haag in België, M HKA in Antwerpen, (het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) De Pont in Tilburg, en Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam hebben lanceerde een online video Channel om de originele films over kunst en design te publiceren. Het kanaal bevat interviews met kunstenaars en profielen van de komende tentoonstellingen.

Een doorbraak voor KUNST IN DE NIEUWE MEDIA

Het effect is dat de ArtTube Channel verder Art lanceert in de 21e eeuw door het handig gebruik van de Nieuwe Media. Dit is een belangrijke stap vooruit. Nu hebben we vijf musea samen, met hun eigen ‘originele werk, “als je wil, is als inhoud speciaal voor dit kanaal. Via dit kanaal de musea zijn niet alleen in staat om enkele honderden tonnen van het museum te mobiliseren in uw huis / computer / ipad / smartphone, maar het kanaal voldoet aan de museum missie van het onderwijs, bewustzijn en toegankelijkheid.

De inhoud is origineel en echt. Het is actief, informatief, professioneel geproduceerd en vakkundig bewerkt. Er zijn geen talking heads, storende voice-overs, of pluizen. De resultaten voor de kijker zijn verfijnde, elegante, uitgebreide en moeiteloos. Er zijn geen “reisverslag” technieken. De deskundigen zijn benen op de grond. Er is geen ijle atmosfeer, en geen gevoel van intimidatie. Het belangrijkste is dat je eigenlijk iets te leren. Hier zijn enkele voorbeelden.

1. EEN kunstenaar aan het werk – Reinoud van Vught

De kunstenaar werkt en vertelt over zijn werk, rechtstreeks aan u. Dit is een geavanceerde productie-techniek die de verbinding tussen u en de kunstenaar onmiddellijke en echt maakt.

Om technische redenen, klik dan hier om de video te bekijken.

2. DIT IS NIET MIJN MOOIE REMBRANDT
De Curator en Expert Dr Jeroen Giltaij

3. DE fotograaf Anton Corbijn.

Op 05 mei 2012 Cinema Zuid, de film-afdeling van M HKA, organiseerde de Belgische première van ‘Inside Out’, een gefilmd portret van invloedrijke fotograaf Anton Corbijn. Zowel de regisseur Klaartje Quirijns en Anton Corbijn zelf woonde dit evenement, met 4 vertoningen in 2 bioscopen. Een massale succes voor Cinema Zuid, omdat het evenement was uitverkocht ruim van tevoren. Zelfs de Nederlandse koninklijke familie werd vertegenwoordigd: ZKH Prins Constantijn en HKH Prinses Laurentien werden gespot onder de menigte.

Om technische redenen, klik dan hier om de video te bekijken.

KUNST IN DE NIEUWE MEDIA

Met uitzondering van 4 en 5 hieronder, de video’s op ArtTube voldoen aan de criteria voor Schone Kunst in de Nieuwe Media beschreven op de pagina Doel van deze blog:
1. Kunst in de Nieuwe Media moet toegankelijk zijn.
2. Kunst in de Nieuwe Media zou moeten zijn interactief.
3. Kunst in de Nieuwe Media zou moeten zijn kijker gericht. “Ik wil zien wat ik wil zien.”
4. Kunst in de Nieuwe Media zou moeten kunnen worden gemanipuleerd, waardoor de kijker om hun creativiteit te gebruiken om te onderzoeken aan te passen, en experimenteren met de techniek.
5. Kunst in de Nieuwe Media zou moeten zijn vergelijkende, zodat de kijker serie foto’s van verschillende musea naast elkaar op techniek, uitvoering, en genre te bestuderen.
6. Ten slotte moet Fine Art van de Nieuwe Media kunnen worden gezien als een continuüm van inspanning van de mens op visuele expressie.

MEER: DE KUNSTENAAR JCJ Vanderheyden

De kunstenaar presenteert zijn ideeën over “hoe de kunstenaar kunst maakt,” en “waar artistieke inspiratie vandaan komt.” Dit is een prachtige en indringende presentatie. Je moet dit horloge.

Om technische redenen, klik dan hier om de video te bekijken.

Zelfs als u niet vertrouwd bent met deze musea of ​​de kunstenaars, ArtTube is een belangrijke mijlpaal in het gebruik van de Fine Art in New Media. ArtTube creëert originele inhoud. Original Content regels.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: